Перевод инструкции к револьверу Dan Wesson Firearms

Образцы переводов: переводчик Андрей Павлюк

Английский (оригинал) Украинский (перевод)
CAUTIONS
1. Always treat your revolver as if it were loaded so that it's never fired accidentally when thought to be unloaded.
2. Never point your revolver at anything you do not intend to shoot; if fired accidentally injury, death or damage to property will be prevented.
3. Chambers of the cylinder are empty. Keep fingers off the trigger and gun pointed In a safe direction.
4. Before loading be sure barrel and cylinder chambers are clear of obstructions. If obstructions are observed, clean revolver immediately.
5. Never pull trigger or place your finger in the trigger guard until you are aiming at a target and ready to shoot.
6. Always keep the hammer forward and chambers empty until ready to shoot to eliminate risk of accidental discharge.
7. Always be absolutely sure of your target and the area behind it before you squeeze the trigger. A bullet could travel past your target up to one and one-half miles.
8. Never shoot at a hard surface such as a rock, a tree, or a liquid surface such as water. A bullet may ricochet in any direction to strike you or an object you cannot see, causing injury, death or damage to property.
9. Make sure your backstop is adequate to stop and contain the bullet before beginning target practice.
10. When group firing always have someone in charge to maintain safety control. Obey his commands immediately.
11. When carrying your revolver on a range, it should be empty and the cylinder should be open until prepared to fire. Keep revolver pointed toward the backstop when loading, firing and unloading.
12. Never leave a loaded revolver unattended. It may be fired accidentally causing injury, death or damage to property.
13. If your revolver fails to function properly stop firing immediately. Do not force a jammed cylinder mechanism, as a round may explode causing serious injury, death or damage to your revolver.
14. Never leave your revolver loaded, cocked and ready to fire. This is extremely dangerous, as the revolver could be accidentally discharged causing injury, death or damage to property.
15. Always check barrel condition prior to shooting and after every 100 rounds.
16. Always hold your revolver by the grip and keep both hands well clear of and behind the cylinder.
Never hold it near the cylinder as very hot gasses and lead particles may be sprayed out around the cylinder, causing injury to your hands.
17. To eliminate the risk of accidental discharge, never walk, climb or follow a companion with your revolver cocked, ready to fire, or with the hammer in any position other than forward. When hunting, hold your revolver so that you can always control the direction of the muzzle, even if you slip and fall.
18. Always unload your revolver before allowing anyone else to handle it.
19. Never tack a target to a live tree as the bullet may rebound back directly at you or someone near you.
20. Never drink alcoholic beverages or take drugs before or while shooting.
21. Always seek a doctor's advice if you are taking medication to be certain you can handle your revolver safely.
22. Always wear ear protection when shooting or when in the vicinity of others who are shooting. Repeated exposure to high noise levels could lead to long term hearing loss.
23. Always wear protective shooting glasses while shooting or in the range area.
24. Always make sure your revolver is not loaded before cleaning, storing, traveling or changing barrels, always open cylinder before laying revolver down or handing to another person.
25. Always store your revolver and ammunition in separate, locked containers, out of sight and reach of children.
26. Always instruct children to respect firearms.
27. If you teach children to shoot, teach them to use the revolver properly and always supervise them closely. Always stress safety to avoid any possibility of accidental injury, death or damage to property.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Завжди поводьтеся із вашим револьвером так, неначе він заряджений, щоб він ніколи ненароком не вистрілив, як трапляється, коли думають, що він не заряджений.

2. Ніколи не направляйте ваш револьвер на те, у що не маєте наміру стріляти. У тому випадку, якщо револьвер ненароком вистрілить, це допоможе запобігти пораненню, смерті чи пошкодженню власності.

3. Патронники барабану порожні. Тримайте пальці подалі від спускового гачка, а револьвер направленим у безпечному напрямку.

4. Перед тим як заряджати, переконайтеся, що ствол і патронники барабану чисті від закупорки. Якщо ви помітили закупорку, негайно почистіть револьвер.

5. Ніколи не смикайте спусковий гачок і не кладіть палець всередину спускової скоби, доки не націлитесь на ціль і не будете готові стріляти.

6. Завжди тримайте курок незведеним, а патронники пустими, доки не будете готові стріляти, щоб виключити можливість раптового пострілу.

7. Завжди будьте цілком впевнені у вашій цілі і в просторі позаду неї перед тим, як натискати на спусковий гачок. Куля може пролетіти за вашу ціль на відстань до однієї чи півтори милі.

8. Ніколи не стріляйте у тверду поверхню, таку як каміння, дерево, чи рідку поверхню, таку як вода. Куля може зрикошетити у будь-якому напрямку, вдарити вас чи об’єкт, який ви не бачите, спричинюючи поранення, смерть чи пошкодження майна.

9. Переконайтеся, що заслон придатний для зупинки і втримання кулі перед тим, як розпочати навчальну стрільбу.

10. Під час групової стрільби завжди поручайте комусь підтримувати контроль за безпекою. Виконуйте його команди без вагань.

11. Коли ви несете ваш револьвер на стрільбище, він повинен бути порожнім, а барабан має бути відкритим, поки не будете готові стріляти. Тримайте револьвер націленим на заслон під час заряджання, стрільби і розряджання.

12. Ніколи не залишайте заряджений револьвер без нагляду. Він може раптово вистрілити, спричинивши поранення, смерть чи пошкодження майна.

13. Якщо ваш револьвер не функціонує належним чином, припиніть стріляти негайно. Не прикладайте сили до механізму заклиненого барабана, оскільки набій може вибухнути, спричинивши серйозні поранення, смерть чи пошкодження вашого револьвера.

14. Ніколи не залишайте ваш револьвер зарядженим, зі зведеним курком і готовим стріляти. Це надзвичайно небезпечно, оскільки револьвер може випадково вистрілити, спричинивши поранення, смерть або пошкодження майна.

15. Завжди перевіряйте стан ствола перед тим, як стріляти і після кожних 100 пострілів.

16. Завжди тримайте ваш револьвер за рукоятку, і тримайте обидві руки добре очищеними і позаду барабана. Ніколи не тримайте руку біля барабана, так як дуже гарячі гази і частинки свинцю можуть розприснутися назовні довкола барабану, спричинивши поранення ваших рук.

17. Щоб виключити ризик випадкового пострілу, ніколи не ходіть, не підіймайтеся чи слідуйте за напарником з револьвером зі зведеним курком, готовим стріляти, або із курком в будь-якій позиції, відмінній від передньої. Під час переслідування цілі тримайте револьвер таким чином, щоб ви могли завжди контролювати напрям дула, навіть якщо ви посковзнетеся і впадете.

18. Завжди розряджайте свій револьвер перед тим, як дозволяти комусь іншому тримати його в руках.

19. Ніколи не приєднуйте мішень до справжнього дерева, оскільки куля може відскочити назад прямо у вас або у когось поблизу вас.
20. Ніколи не пийте алкогольні напої та не вживайте наркотики перед чи під час стрільби.

21. Завжди звертайтеся за порадою до лікаря, якщо ви приймаєте ліки, щоб бути впевненим, що ви можете безпечно поводитися з вашим револьвером.
22. Завжди вдягайте захист на вуха коли стріляєте або коли знаходитесь поблизу інших, хто стріляє. Частий вплив шумів високого рівня може призвести до довготривалої втрати слуху.

23. Завжди вдягайте захисні окуляри під час стрільби чи на території стрільбища.

24. Завжди переконуйтесь, що револьвер не заряджений перед чисткою, зберіганням, подорожжю чи зміною стволів, завжди відкривайте барабан перед тим, як класти його чи передавати іншій особі.

25. Завжди зберігайте ваш револьвер і набої в окремих, замкнених контейнерах, в місцях поза полем зору та досягання дітей.

26. Завжди навчайте дітей ставитися з повагою до вогнепальної зброї.

27. Якщо ви вчите дітей стріляти, навчіть їх правильно користуватися револьвером і завжди уважно спостерігайте за ними. Завжди наголошуйте на безпеці, щоб уникнути ймовірність випадкового поранення, смерті чи пошкодження майна.